isbirligi

Liderlik & İşbirliği

Liderlik & İşbirliği 21. yüzyılın karmaşık, girift ve inatçı sosyal-çevresel sorunlarını tek bir kişi, kurum veya sektörün çözmesi mümkün değil. Bu sorunların çözümü yolunda X kuşağının potansiyellerini açığa çıkarmaları için desteklenmesi ve ‘daha iyi bir dünyaya’ katkı sunma motivasyonunun yaratılması atılacak önemli adımlardan biri. Çünkü fark yaratma dikkat etmeyi, dünyayı anlamaya çalışmayı, hareketlerimizin sorumluluğunu almayı ve gerektiğinde değişime liderlik etmeyi kapsıyor. Bu beceriler hepimizin uyum ve barış içinde birlikte, mutlu bir yaşam sürmesi için de gerekli.
Liderlik becerisi de ekip çalışması ve İŞBİRLİĞİ becerisi ile elele düşünülmesi gereken bir beceri, çünkü her ikisi de birbirini içeriyor. Liderlik bu beceriyi; sorumluluk alma ve birlikte çalıştığımız kişileri de sorumluluk almaya teşvik edebilme olarak ifade ediliyor ve gönüllülerin ev ya da öğrenme ortamında bu beceriyi yaşama geçebilmesi için özyönetim ve sorumluluk becerilerinin desteklenmesini önceliklendiriyor.
Birçok insan liderliği resmi bir otorite pozisyonu ile denk düşünür. Ancak, herkes ister kendi hayatını yöneterek ve kendine liderlik ederek, ister aile, arkadaşlar, komşular veya meslektaşlar ile uyum içinde çalışarak ve gönüllülerdeki potansiyelin açığa çıkmasını destekleyerek lider olabilir.