kaygı

Kaygı, liderlerin hayatında her zaman var olacak.

Kaygılı ve tedirgin hissettiğiniz bir dönemde otoritenizi ve gücünüzü nasıl koruyacaksınız? Kalbiniz çarparken diğerlerini nasıl motive edeceksiniz? Eğer lider olduğunuz için bu hislerinizi saklamanız gerekiyorsa bunun sonuçları ne olacak?

Kaygı, liderlerin hayatında her zaman var olacak. Bir lider; toplumun kaygısını yönetebilmek için stresin, tükenmişliğin ve korkunun üzerine gitmelidir.